Currency Uzbekistan: Uzbekistani Som

Currency ISO code: UZS

Picture Name (english) Monetary unit
1000 sum (other side) 10001000 sum (other side)1000 Uzbekistani Som
1000 sum 10001000 sum1000 Uzbekistani Som
500 sum (other side) 500500 sum (other side)500 Uzbekistani Som
500 sum 500500 sum500 Uzbekistani Som
200 sum (other side) 200200 sum (other side)200 Uzbekistani Som
200 sum 200200 sum200 Uzbekistani Som
100 sum (other side) 100100 sum (other side)100 Uzbekistani Som
100 sum 100100 sum100 Uzbekistani Som
50 sum (other side) 5050 sum (other side)50 Uzbekistani Som
50 sum 5050 sum50 Uzbekistani Som
25 sum (other side) 2525 sum (other side)25 Uzbekistani Som
25 sum 2525 sum25 Uzbekistani Som
10 sum (other side) 1010 sum (other side)10 Uzbekistani Som
10 sum 1010 sum10 Uzbekistani Som
5 sum (other side) 55 sum (other side)5 Uzbekistani Som
5 sum 55 sum5 Uzbekistani Som